Skip to main content

zorgkiezer logo.c6e43e6052ab

Welkom bij Prinsenhof

Prinsenhof is een samenwerkingsverband van Huisartsenpraktijk Broekpolder, Beter Bewegen.nu Fysiotherapie & Manuele therapie, Logopediepraktijk Beverwijk en Oefentherapie Broekpolder-Prinsenhof. Op deze website kunt u kennis maken met de behandelaars en de nodige contactinformatie vinden.

Prinsenhof, centrum voor gezondheid & welzijn

Samen bieden wij aan u medische en paramedische zorg. Wij versterken elkaar op de raakvlakken die wij met elkaar hebben ter ondersteuning van uw gezondheid en welzijn. Vanzelfsprekend werken wij samen met Stichting Welzijn Beverwijk, ViVa! Zorggroep en het Sociale Team, die ook in wijkcentrum Prinsenhof gevestigd zijn. Samen met u en met elkaar werken wij aan een samenhangend aanbod, toegesneden op de behoefte van u als patiënt en/of bezoeker van ons centrum.

Snelle verwijs- en consultmogelijkheden, goede herkenbaarheid en bereikbaarheid, multidisciplinaire overlegmomenten en ontwikkeling van zorgprogramma’s zijn zichtbare voordelen van het samenwerken met elkaar in één gebouw.

Een prinsenhof was een vaak tijdelijke verblijfplaats voor een vorst. In de Noordelijke Nederlanden zijn deze vanaf het einde van de 16e eeuw in diverse steden ingericht, vaak op terreinen van voormalige (onteigende) kloosters. Later kregen de prinsenhoven andere functies, zoals stadhuizen, musea of hotels.